Detta gäller för studerande inom följande utbildningar: sjukskötare, hälsovårdare, akutvårdare, barnmorska, fysioterapi, ergoterapi och socionom.

Vårdpersonal och studerande som arbetar  med patienter som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar,  bör ha ett tillräckligt vaccinationsskydd enligt §48  i lagen om smittsamma sjukdomar. Lagen förutsätter också att risk för tuberkulos bedöms.

Personer som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar är till exempel:

 • patienter vars immunförsvar är kraftigt nedsatt på grund av en sjukdom eller behandlingen av en sjukdom
 • barn under 1 år
 • personer som fyllt 65 år
 • gravida kvinnor.

Vaccinationsskydd som krävs enligt lagen om smittsamma sjukdomar §48

MPR (mässling, röda hund & påssjuka)

 • Se till att du har fått 2 doser MPR vaccin. Normalt fås 1. dosen vid 1 – 1,5 års ålder och 2. dosen vid 5-6 års ålder
 • Ifall du har haft mässling, är ditt mässlingsskydd i skick.

Varicella (vattkoppor)

 • Ifall du har haft vattkoppor, är ditt skydd i skick.
 • Ifall du inte har haft vattkoppor, behöver du 2 doser varicella vaccin.

Dtap (stelkramp-difteri-kikhosta)

 • Detta vaccin behöver du, ifall du kommer att jobba med barn under 1 år.
 • Kikhostaskyddet är i kraft 5 år

Influensa

 • Influensavaccinet skall tas årligen

Andra viktiga vaccin: 

 • B-hepatit vaccinationer (x3) erbjuds åt alla studeranden inom följande utbildningar: sjukskötare, hälsovårdare, akutvårdare och barnmorska. B-Hepatit smittar via blodkontakt, till exempel via stickskador.
 • Se till att ditt vaccinskydd mot stelkramp-difteri (Dt eller Dtap) är i kraft. Dtap vaccinet fås enligt vaccinationsprogrammet vid 15 och 25 års ålder och därefter med 20 års mellanrum
Bedömning av tuberkulosrisk

Tuberkulosrisk kan förekomma i följande fall:

 • Du är född i ett land med hög tuberkulosrisk.
 • Du har vistats minst 12 månader eller jobbat/varit som patient på ett sjukhus minst 3 månader i ett land med hög tuberkulosrisk.
 • Du har arbetat med tuberkulospatienter eller annars varit i närkontakt med personer som har tuberkulos.

Du kan komma och söka vaccin hos Arcadas hälsovårdare på öppen vaccinationsmottagning (utan tidsbeställning) ONSDAGAR kl 12-15.30 i D1

Du kan också boka tid för vaccination andra dagar till Arcadas hälsovårdare, info om kontaktuppgifter hittar du här.

Öppen vaccinationsmottagning för studenter på Mechelingatan

Mottagning: Mechelingatan 46, 4. Vån. Vaktmästaren handleder till rätt rum.

Mottagningstider:

Varje måndag & Tisdag kl. 8.15-11.00 och 12-15.15

På vaccinationsmottagningen kan du få hjälp med alla de vanliga vaccinationerna och dokument relaterade till dem. Använd mottagningen speciellt i de fall Arcadas egna hälsovårdare inte är tillgängliga. Man behöver inte boka tid på förhand.