Från och med den 1 januari 2021 kan du som yrkeshögskolestudent använda SHVS hälsovårdstjänster. Läs mer om studenthälsovården från 2021 här.

Allmän rådgivning och information om coronavirusepidemin får du från det nationella rådgivningsnumret 0295 535 535 eller från chattjänsten.

Följ dessa:

Du kan följa aktuell information som berör coronaviruset (COVID-19) via Institutet för hälsa och välfärds hemsida.

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19 Extern länk

---------------

Vid akut sjukdom kan du också kontakta din egen hälsocentral på vardagar. Du hör automatiskt till den hälsocentral som är närmast din hemadress, men du har också rätt att välja din egen hälsocentral.

Här hittar du upplistat Helsingfors hälsocentraler enligt stadsdel. Extern länk

Här hittar du information om svenskspråkiga hälsocentraler i Helsingfors Extern länk.

Om du behöver akut sjukvård på kvällen eller veckoslutet, ring först jourhjälpen: 116 117.

Jourhjälpen ger råd och vårdanvisningar samt information om det rätta vårdstället. Tjänsten är gratis och betjänar dygnet runt.

Jouren i Helsingfors

Haartmanska sjukhuset Extern länk (HUS)
Haartmansgatan 4, Helsingfors, byggnad 12

Malms sjukhus Extern länk (HUS)
Talvelavägen 6, Helisingfors    

Jouren i Vanda

Pejas sjukhus Extern länk (HUS)
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda

Jouren i Esbo

Jorvs sjukhus Extern länk (HUS)
Åbovägen 150, Esbo