Nu kan du anmäla dig för läsåret 2022–2023. Anmälan stänger 10.9, men det lönar sig att anmäla sig i god tid.

Du ska årligen anmäla dig antingen närvarande eller frånvarande för läsåret för att behålla din studierätt vid Arcada. Om du har flera studierätter på utbildningar som leder till examen ska du anmäla dig till dem alla.

Mera information om läsårsanmälan och var man anmäler sig finns i studieguiden.