Ingen kundservice onsdagen 20.12 eller under perioden 22.12.2023-7.1.2024.

Lånen förfaller 9.1, så böckerna kan lånas över julhelgen.

Självbetjäning är öppet på biblioteket enligt campus’ öppettider.