Arcada byter studieadministrativt system under läsåret 2023-2024. Detta påverkar dig som student; du ska delta i en session i november.

Alla studenter måste ta i bruk sin individuella studieplan i det nya studieadministrativa systemet Sisu innan december 2023. Genom att aktivera din studieplan innan december säkerställer du att du kan anmäla dig till dina kurser som inleds i januari.
Om du inte tagit i bruk och aktiverat din studieplan inom december kan du inte anmäla dig till studierna och således inte delta i undervisningen som börjar i januari.

Det kommer att ordnas utbildningssessioner som du ska delta i under november; alla ska delta i en session. Läs om sessionerna här, kolla din kalender och kom med på en av sessionerna. Notera att du gärna ska använda en dator för att ta i bruk din studieplan i Sisu; en smarttelefon eller padda fungerar inte så bra. Om du utexamineras innan 31.12.2023 behöver du inte ta i bruk Sisu och inte heller delta i en session i november. Du behöver inte logga in i Sisu innan sessionen.

Vem ska delta i en session?

Du ska delta om:

  • du ska anmäla sig till ett studieavsnitt i period 3 eller period 4 under våren 2024
  • du ska anhålla om betyg efter 1.2.2024

Du behöver inte delta om:

  • du är frånvarande VÅREN 2024, men du får gärna delta!
  • du ska utexamineras per 31.12.2023
  • du ska utexamineras per 1.2.2024 och har absolut INGA kurser som du ska anmäla dig till i period 3


Mer information om bytet av studieadministrativt system hittar du här.


Sessionen ordnas av Arcadas studieärenden: E-post: sisu@arcada.fi