Arkören är Arcadas egen kör för alla som tycker om att sjunga och uppträda! Kören övar på Arcada varje torsdag kl. 16.00–17.00 med start den 14.9.

Tidigare körvana är inte en nödvändighet. Övningarna är ett ypperligt tillfälle att träffa andra studenter, lärare och övrig personal i trevlig musikanda.

Vid eventuella frågor, kontakta körens dirigent.