Arkören är Arcadas egen kör för alla dem som tycker om att sjunga och uppträda!

Övningar varje torsdag kl. 16.00–17.30

Tidigare körvana är inte en nödvändighet. Övningarna är ett ypperligt tillfälle att träffa andra studenter, lärare och övrig personal i trevlig musikanda.

Vid eventuella frågor, kontakta körens dirigent.