Vill du vara med i Arcadas nya marknadsföringsmaterial? Vi söker nu en mångfald av studenter som vill delta i vår fotosession den 19–20 maj på campus. Deltagande studenter får ett Wolt-presentkort som tack.

Vi söker en så mångsidig grupp av studenter som möjligt när det gäller ålder, kön, etnisk bakgrund, förmåga, utseende, utbildning o.s.v.

Fotograferingen kommer att äga rum på campus på olika platser, såsom i auditorierna, på torgen, i klassrummen och i simuleringsmiljöerna. Tillsammans med en professionell fotograf hoppas vi kunna fånga vardagliga situationer på campus. Syftet är att skapa marknadsföringsmaterial som kan användas i både extern och intern kommunikation (t.ex. nyhetsbrev, arcada.fi och sociala medier) under en längre tid.

En fotosession beräknas pågå i cirka två timmar, och som deltagande student kan du räkna med att bli inbokad på 1–2 sessioner under de två dagarna. Du kommer att belönas med ett Wolt-presentkort för varje session som du deltar i. Vi bjuder också på lunch eller kaffe, beroende på tidtabellen för din(a) inbokad(e) session(er).

I korthet:

Vem: Alla studenter

Tid: 19–20 maj, 1–2 sessioner (à 2 timmar).

Plats: Campus

Belöning: Wolt-presentkort (15 euro/session)

Är du intresserad? Skicka ett mejl till oss och berätta lite om dig själv och din tillgänglighet för de angivna datumen. Bifoga även en bild på dig själv. Syftet med bilden är endast att säkerställa att vi uppnår mångfald. Den bild du skickar till oss kommer inte att publiceras eller användas i något annat syfte.

Vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på E-post: communications@arcada.fi. Vi hoppas höra av dig så fort som möjligt, men senast den 15 maj.