Under sommaren utförs renoveringsarbeten på Arcadas campus i form av byte av nyckelsystem samt sanering av avloppssystem. Eftersom arbetena gör att vissa utrymmen tidvis är otillgängliga stängs campus för studenter under perioden 8.7-4.8.2024. 

Saneringen av avloppssystemen i Arcadahuset inleds i juni och pågår över sommaren. Arbetet utförs dagligen mellan kl. 7.00-15.30 och orsakar damm och oljud. Vissa toaletter kommer även att vara ut bruk.   

Nyckelsystemet förnyas under juli. Under den här perioden kommer utrymmen att vara otillgängliga som en följd av bytet till nytt system. Om du på grund av studieprestations- eller kursrelaterade orsaker absolut behöver ha tillträde till utrymmen på campus, vänligen kontakta din utbildningsansvariga senast den 12.6. För övriga är campus stängt 8.7-4.8.2024 och du kommer inte in med din flexnyckel. 

Alla studenter får information om hur bytet till nya nycklar går till i augusti.