Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför i mars–april en omfattande enkät riktad till högskolestuderande. 12 000 slumpmässigt utvalda studerande kommer att få inbjudan.

Hälso- och välfärdsundersökningen av högskolestuderande (KOTT) Extern länk ger information om de studerandes välfärd. I undersökningen samlas information in om till exempel hälsotillstånd, levnadsvanor, studieförmåga, sociala relationer, levnadsförhållanden, hur studier och familj kombineras samt användning av studerandehälsovårdens tjänster. Med hjälp av svaren utvecklas tjänsterna för studerande.

Varje svar är viktigt

Inbjudningarna skickas per e-post i mars. Varje person som fått en inbjudan representerar sin egen åldersgrupp och sitt eget utbildningsområde. En svarsperson kan inte ersättas av en annan. Det är alltså viktigt att alla som fått en inbjudan deltar i undersökningen.

Enkäten kan besvaras på finska, svenska eller engelska.

I undersökningen deltar också SHVS, FPA, studerandeförbunden FSF och SAMOK, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus sr, Yrkeshögskolornas rektorsråd Arene rf, Finlands universitetsrektorsråd Unifi rf samt Statistikcentralen.