Ventilationen fungerar ej i B-blocket 13.11

Ventilationen fungerar ej i B-blocket 13.11. Problemet håller på att åtgärdas