Green Office

Organisationer som tilldelats Green Office-certifiering auditeras vart tredje år. Green Office innebär att organisationer med GO-certifiering och dess medarbetare frivilligt förbinder sig att kontinuerligt göra sitt bästa för att förbättra miljön, minska det ekologiska fotspåret och inspirera till ett hållbart konsumentbeteende.

På torsdagen den 28.9 auditeras Arcada för Green Office kl. 14.00-17.00.

Vi kommer att gå runt i huset och kolla hur t.ex. avfallshanteringen och energieffektiviten sköts här.

Granskaren kan också ställa frågor åt restaurangen, SOL, studenter och personal.