Högskolestuderande ska betala en hälsovårdsavgift till FPA för varje termin, dvs. för höst- och vårterminen.

Hälsovårdsavgiften ska betalas av alla studerande som studerar för en högskoleexamen och som är närvaroanmälda, med vissa undantag. Mer information om undantagen finns på FPA:s webbplats. Extern länk

Du kan anlita de studerandehälsovårdstjänster som Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder i Finland. Läs mer om studerandehälsovårdens tjänster. Extern länk

Betala hälsovårdsavgiften på eget initiativ

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 36,80 euro per termin år 2023. Avgiften betalas till FPA terminsvis, dvs. två gånger per år. Du får ingen faktura, utan du förutsätts betala avgiften på eget initiativ.

Förfallodagarna för hälsovårdsavgiften bestäms enligt när du anmäler dig som närvarande:

  • Förfallodagen för höstterminen är 30.9, om du har närvaroanmält dig senast då. Om du närvaroanmäler dig för höstterminen 1.10 eller senare är förfallodagen 31.12.
  • Förfallodagen för vårterminen är 31.1, om du har närvaroanmält dig senast då. Om du närvaroanmäler dig för vårterminen 1.2 eller senare är förfallodagen 31.7.

Du kan betala avgiften via MittFPA. Läs betalningsanvisningarna. Extern länk

Observera att du inte kan betala avgifterna för höstterminen 2023 och vårterminen 2024 samtidigt, eftersom avgiftsbeloppet för år 2024 ännu inte är fastställt.

Läs mer om vad som händer om du inte betalar hälsovårdsavgiften. Extern länk

Gör så här om du kommer från utlandet till Finland för att studera

Om du studerar för en examen vid en finländsk högskola och är närvaroanmäld måste du betala hälsovårdsavgiften. Du är ska betala avgiften även om du genomför dina studier på distans till exempel från utlandet. Ett undantag är om du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland. I så fall behöver du inte betala hälsovårdsavgiften men du ska kontakta FPA. Du kan ändå anlita SHVS:s tjänster.

Läs hur du ska göra om du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland. Extern länk

Om du kommer som utbytesstuderande från utlandet till Finland avlägger du inte högskoleexamen vid en finländsk högskola. Då behöver du inte betala någon hälsovårdsavgift. Du kan inte heller anlita SHVS:s tjänster.

Gör så här om du åker på utbyte utomlands

Om du studerar för en högskoleexamen vid en finländsk högskola, har anmält dig som närvarande och åker utomlands för utbytesstudier ska du betala hälsovårdsavgift för tiden för studentutbytet. Om du besöker Finland under din utbytestid kan du anlita SHVS:s tjänster.