Studieärenden: kontakt och mottagningstider för studenter under sommaren

Juni: mottagningen är öppen i biblioteket tills torsdagen den 29.6.2023. Notera de nuvarande tidtabellerna för mottagningen.

Juli: Ifall du har frågor gällande dina studier (studierätt, betyg, tillgodoräkningar) når du oss bäst per e-post under juli månad. Notera att juli är vår huvudsakliga semestermånad, således kan det ta en stund för dig att få ett svar.

Augusti: Vi kommer att ha mottagningen öppen på campus igen fr.o.m. introduktionsveckan 21.8. Vi har inte ännu fastställt de exakta tiderna och dagarna för när du kan komma och avhämta t.ex. nästa läsårs FPA måltidsstödskort, men vi publicerar tidtabellerna senast den 15.8.2023.

Läs mer om studiekort och medlemskap i studerandekåren ASK.