Campus är öppet under denna tid och man får absolut vistas i huset och besöka lunchrestaurangen, men vi ber studenter, personalen och eventuella gäster att ta i beaktande följande:

  • Vi avråder studenter, personal och gäster från att använda huvudingången/de roterande dörrarna under perioden 29.5-2.6 kl. 8-9.15 och kl. 13-14.15, eftersom deltagare i YH-urvalsprovet då köar vid Lejontorget, eller på Stora torget om det regnar.
  • Vi avråder studenter, personal och gäster från att vistas i närheten av A4, D4 och B3 under 29.5-2.6.

Notera att urvalsproven prioriteras högst, ifall t.ex. det skett dubbelbokningar av utrymmen eller om det mot förmodan uppstår t.ex. COVID-19 relaterade restriktioner.