Fondernas ändamål är att stöda studenter inom social- och hälsovård vid Arcada. I vårens omgång kan alla studenter som utexamineras före 30.6 ansöka. .

Läs mera om stipendierna och hur du ansöker om dem på Stiftelsen Arcadas webbplats.