En lokförarstrejk som i praktiken skulle stanna alla lokal- och fjärrtåg hotar bryta ut 20.3. Följ de anvisningar du får av din lärare ifall strejken blir av.

Eftersom en stor del av både personal och studenter är beroende av tåg kan en del specialarrangemang behövas ifall strejken bryter ut. En stor del av teoriundervisningen flyttas online ifall strejken, praktiska övningar kan skjutas fram eller alternativa övningstillfällen sättas in.

För att ha koll på exakt vad som gäller dina studieavsnitt ska du följa med din lärares information på itsLearning. Notera att de alternativa arrangemangen enbart träder i kraft ifall strejken utvidgas.

Om du är på praktik eller är på väg på praktik är det viktigt att du följer de anvisningar som gäller för just din praktikplats. Om du på grund av strejken inte kan ta dig till praktiken ska du genast kontakta din handledare på praktikplatsen och utreda alternativ.