Den stöld som skedde i garderoben på Arcadas campus måndagen den 6 mars är nu undersökt och utredd tillsammans med polisen.

Efter välfungerande samarbete med polisen i Helsingfors har myndigheterna kunnat identifiera en gärningsman. Arcada har varit i kontakt med de berörda studenter som kommit till vår kännedom. Om du blivit av med saker i samband med stölden, vänligen kontakta E-post: communications@arcada.fi omgående.