Imorgon fredag 10.3 kommer ITV films och filmar i E4 blocket samt utanför personalingången.

ITV films filmar nya avsnitt av Harjunpää serien. På morgon kommer en ambulans att vara parkerad vid personalingången, klockan 10.00 flyttar sig filmteamet till E4 och är där resten av dagen. Inget tillträde till E4 under fredagen