En stöld har skett i garderoben på Arcadas campus idag 6.3. Videoövervakningsmaterialet kontrolleras som bäst och därefter kommer en polisanmälan att göras.

Garderoben på campus övervakas via video och kamerans material behandlas som bäst. Då videomaterialet och annan relevant information finns samlat gör högskolan en polisanmälan för att saken ska utredas av myndigheterna.

Vi påminner alla som rör sig på campus om att vara försiktiga med sina saker.