Vår nästa sprint där du som student kan delta är här inom kort: 20-24.3. ANSÖK NU OM EN PLATS! (STUDENTER FRÅN ALLA BRANSHCER VÄLKOMNAS!)

Vår nästa sprint där du som student kan delta är här inom kort: 20-24.3. Detta är en fin chans för dig som vill lära dig om tjänstedesign och sprintmetoden (Google design sprint av Jake Knapp & co).

Du som redan varit med om en sprint och vill fördjupa ditt kunnande är också välkommen att söka dessa platser. Vi har 5 platser för våra studenter. Denna gång är sprinten ordnad i Borgå.
I sprinten deltar studerande från Island, Sverige samt de baltiska länderna. Du skulle jobba i ett nordiskt baltiskt tvärprofessionellt team och lösa ett problem för klienten som denna gång finns i Borgå.

Deltagandet ger dig 3 sp samt inkluderar boende i Borgå under sprintveckan.

Ansökan om deltagande lämnas in till E-post: christa.tigerstedt@arcada.fi senast 14.2.2023. Ansökan består av studieprestationsutdrag samt ett motivationsbrev.

Kolla även vår länk (vi ordnar detta i samarbete med Metropolia och vårt nordiskanätverk EkotekNord): https://sprintinhel.metropolia.fi/ Extern länk