IT Enheten utför större underhållsarbete 29.11.2022 med start 14:00. Under tiden är AAS otillgänglig.

Hej,

IT Enheten utför ett större planerat underhållsarbete tisdagen 29.11 med start 14:00. Under tiden som underhållet pågår påverkas följande tjänster.

  • AAS (Arcada Account Services)

Arbetet förväntas vara färdigt 17:00, ifall det uppstår situation var det dröjer längre än planerat informeras det här.