Ska du utexamineras sommaren 2023? För att få ditt betyg senast 31.7.2023 ska du göra betygsanhållan senast 1.6.2023. Om du anhåller om betyg under perioden 2.6-30.9.2023 kommer du att få ditt betyg i oktober 2023.

Vi kommer att utfärda internationellt erkända temporära betyg (temporary degree certificates) senast i september för de studenter som anhållit om betyg i juni-augusti.;

Detta medför att du behöver beakta:

  • Alla dina vitsord behöver vara registrerade senast 1.6.2023
  • Ditt lärdomsprov och mognadsprov måste vara registrerade senast 1.6.2023
  • Du måste ladda upp ditt lärdomsprov på Theseus senast 1.6.2023
  • Du behöver få det undertecknade utlåtandet över ditt lärdomsprov av din handledare senast 1.6.2023
  • Observera att om du anhåller om ditt betyg fr.o.m. 2.6.2023 kommer du att få ditt betyg först i oktober 2023.

Notera att detta är ett undantagsförfarande som endast gäller sommaren 2023. Orsaken är att Arcada byter studieadministrativt system och övergår till det nya systemet SISU.