Fredagen den 5.8 genomförs ett planerat elavbrott i Arcadahuset. På grund av elavbrottet är även alla IT-tjänster ur bruk från och med kl. 15.00.

Vi uppmanar alla som befinner sig på campus på fredag att lämna byggnaden i god tid innan kl. 17.00.

Arcadas servrar kommer att stängas ner cirka två timmar innan elavbrottet, vilket innebär att IT-tjänsterna inte är tillgängliga mellan 5.8 kl. 15:00 och 6.8 kl. 00:00. Under denna tid kan du inte använda din mejl och högskolans webbsidor ligger nere. Vissa tjänster kan vara ur bruk fram till morgonen 8.8.

Orsaken till elavbrottet är lagstadgad service av transformatorerna i fastigheten.