För internationella studenter kan det vara extra utmanande att hitta jobb på den finländska arbetsmarknaden. Avsaknaden av nätverk är en orsak. För att råda bot på situationen har Yrkeshögskolan Arcada tagit ett jättekliv framåt och startat ett pilotprojekt där fokus är på praktiksamarbete mellan högskolan och finländska företag.