Från och med måndagen 20.6 kl. 12 fram till tisdagen 21.6 kl. 14 kommer Theseus att uppdateras. Medan uppdateringen pågår så går det inte att logga in till Theseus.

Från och med måndagen 20.6 kl. 12 fram till tisdagen 21.6 kl. 14 kommer Theseus att uppdateras. Medan uppdateringen pågår så går det inte att logga in till Theseus.

Det här påverkar endast de som behöver ladda upp sitt examensarbete. Det är fortfarande möjligt att söka i databasen och läsa arbeten.