Arcada strävar efter att genomföra höstens studier på plats på campus i så stor utsträckning som möjligt. Bara pandemiläget tillåter återgår studielivet till det normala med både närundervisning och studierelaterade evenemang. 

Under de senaste två åren har vi varit tvungna att vänja oss vid en vardag på distans. Från och med hösten är målet att kunna erbjuda en så normal studievardag som möjligt med undervisning, läraktiviteter och evenemang på plats. Gemenskapen är en viktig del av studietiden och de vänskapsrelationer och nätverk du bygger är ovärderliga.

Arcada erbjuder olika former av utbildningar; dagstudier, flexibla studier och online studier. På våra utbildningar med dagstudier (de flesta bachelorutbildningar hör hit) har du som student regelbunden undervisning på campus. Studenterna på våra flexibla utbildningar har studier på campus under angivna tidpunkter och dagar, men i mindre utsträckning än vid dagstudier. Det är endast våra online masterutbildningar som inte har verksamhet på campus. På dessa utbildningar byggs gemenskapen upp genom regelbundna träffar och läraktiviteter online.

Förutom att merparten av studierna sker på campus är även alla tjänster tillgängliga för dig här, som bland annat bibliotek, studentlunchrestaurang och inlärningsmiljöer.

Naturligtvis tar vi inom alla våra utbildningar också tillvara de goda digitala material och nya studiesätt vi utvecklat under pandemin. Undervisning online kommer att erbjudas även i fortsättningen då det är ändamålsenligt.

Vi påminner alla om att fortsätta iaktta försiktighetsåtgärder och att stanna hemma om du har förkylningsliknande symtom.

Om du har frågor får du gärna höra av dig till E-post: communications@arcada.fi.