Här kan du läsa om behandlingstiden och vad som ingår i ditt betyg. Postning ingår inte i behandlingstiden.

Behandlingstid och -process

  1. Efter att du lämnat in anhållan om examensbetyg går den vidare till utbildningsansvarig och prefekt för godkännande.
  2. Betyget och bilagorna skrivs. De undertecknas av prefekten och rektorn innan du får ditt betyg.
  3. Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis tre veckor. Kring allmänna helgdagar och undervisningsfria perioder (speciellt över jul och nyår, samt maj och juni) blir behandlingstiden längre än tre veckor.

Betyget dateras vanligtvis med det datum då du anhåller om betyg.

När betyget är klart

Då ditt betyg är klart kan du antingen avhämta det från infon eller få det hemskickat. Ifall du väljer det första alternativet får du e-post när betyget är färdigt att avhämtas. Om du väljer det andra alternativet skickas betyget hem. Betyget skickas hem på eget ansvar. Försvunna eller skadade betyg ersätts på egen bekostnad. Posten kan vara långsam, så vänta upp till en månad efter behandlingstiden. Betygen skickas inte med rekommenderat brev, så vi kan inte spåra brevet. Kontakta oss endast efter att denna tid har gått ut om du ännu inte fått ditt betyg efter sammanlagt sju veckor. Arcada skickar inte betyget till länder utanför EU.

Betygets innehåll

Du får ett betyg som innehåller bland annat följande information:

  • Utbildningens och examensbenämningens namn
  • Inriktning (om det ingår i studierna)
  • Utbildningens omfattning
  • Praktikens omfattning
  • Examensarbetets titel och vitsord
  • Information om språkkrav

Betygsanhållan som lämnas in under sommaren

Om du lämnar in din betygsanhållan under tiden 3.6 – 31.8 kommer du att få ditt betyg först i september. Utexaminationsdatumet är dock i regel det datum du lämnat in anhållan. Om du anhåller 1.8 eller senare måste du närvaroanmäla dig för höstperioden. Notera också att du är enligt FPA är studerande ända tills du utexamineras. Det har konsekvenser för inkomstkontrollen, prestationskontrollen, studielånsavdraget och studielånskompensationen. Mera information om det hittar du på FPA:s hemsida under rubriken när du inleder dina studier eller utexamineras Extern länk.