Här kan du läsa om behandlingstiden och vad som ingår i ditt betyg.

Behandlingstid och -process
  1. Efter att du lämnat in anhållan om examensbetyg går den vidare till utbildningsansvarig och prefekt för godkännande. 
  2. Betyget och bilagorna skrivs. De undertecknas av prefekten och rektorn innan du får ditt betyg.
  3. Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis tre veckor. Kring allmänna helgdagar och undervisningsfria perioder (speciellt över jul och nyår) blir behandlingstiden längre än tre veckor.

Betyget dateras vanligtvis med det datum då du anhåller om betyg. Detta är bra att komma ihåg med tanke på studiestödet. Du kan få studiestöd för en kalendermånad om minst 18 dagar ingår i studietiden. Det betyder att ifall ditt betyg dateras tidigare än den 18:e i en månad, har du inte rätt till studiestöd för den månaden. Om du får studiestöd för en sådan månad måste du betala tillbaka det.

När betyget är klart

Då ditt betyg är klart kan du antingen avhämta det från infon eller få det hemskickat. Ifall du väljer det första alternativet får du e-post när betyget är färdigt att avhämtas. Om du väljer det andra alternativet skickas betyget hem. Betyget skickas hem på eget ansvar. Försvunna eller skadade betyg ersätts på egen bekostnad. Arcada skickar inte betyget till länder utanför EU.

Betygets innehåll

Du får ett betyg som innehåller bland annat följande information:

  • Utbildningens och examensbenämningens namn
  • Inriktning (om det ingår i studierna)
  • Utbildningens omfattning
  • Praktikens omfattning
  • Examensarbetets titel och vitsord
  • Information om språkkrav
Betygsanhållan som lämnas in under sommaren

Om du lämnar in din betygsanhållan under tiden 3.6 – 31.8 kommer du att få ditt betyg först i september. Utexaminationsdatumet är dock i regel det datum du lämnat in anhållan. Om du anhåller 1.8 eller senare måste du närvaroanmäla dig för höstperioden. Notera också att du är enligt FPA är studerande ända tills du utexamineras. Det har konsekvenser för inkomstkontrollen, prestationskontrollen, studielånsavdraget och studielånskompensationen. Mera information om det hittar du på FPA:s hemsida under rubriken när du inleder dina studier eller utexamineras.