Här finns dokument som beskriver dina rättigheter som student och de regler som omfattar dig som student på Arcada.

Bekanta dig gärna med dokumenten så du känner dina rättigheter.

Examensstadga

Denna examensstadga gäller för samtliga examina vid Arcada och är fastställd av Yrkeshögskolan Arcada Ab:s styrelse den 30 oktober 2020. Stadgan utgår ifrån yrkeshögskolelagen (932/2014) och förordningen om yrkeshögskolor (1129/2014). Examensstadgan gäller Arcadas examensinriktade utbildning för yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen. I tillägg till denna examensstadga kan rektor fastställa instruktioner och anvisningar som berör utbildning och examina.
Denna examensstadga träder i kraft den 1 augusti 2021.

Jämställdhet och likabehandling

Verksamheten på Arcada utgår från jämställdhet mellan könen och strävan efter etnisk och social mångfald. Här hittar du högskolans plan för jämställdhet och likabehandling.