Här hittar du institutionens kommande Thesis forum presentationer. Please find the thesis presentations of the Department below.

 

Företagsekonomi/International Business

Datum/Date: 
Klassrum/Classroom: 
Övervakare/Supervsior:   

Tid/Time Utbildning/Degree programme Titel/Title Respondent Opponent Granskare/Examiner Handledare/Supervisor
             
             
             
             
             
             
             
             

Datum: 
Klassrum: 
Övervakare:   

Informationsteknik

Tid Titel Respondent Opponent Granskare Handledare
           
           
           
           
           
           
           

Master Thesis presentations - International Business Management

Date: 
Classroom: 
Supervisor: 

Time Title Respondent Opponent Examiner Supervisor
           
           
           
           
           

Master Thesis presentations - Big Data Analytics

Date: 
Classroom: 
Supervisor: 

Time Title Respondent Opponent Examiner Supervisor