Här hittar du institutionens kommande Thesis forum presentationer. Please find the thesis presentations of the Department below.

Företagsekonomi/International Business

Tid/Time Rum/Room Utbildning/Degree programme Titel/Title Respondent Granskare/Examiner Handledare/Supervisor
28.10.2019 9-9.30 F363 International Business Preparing for the future - The retirement savings methods of Finnish people in the Helsinki region Jens Sunabacka Linda Puukko Andreas Stenius
12.11.2019
13-13.30
F363 Företagsekonomi Importprocessen av hästar till Finland Alice Tallberg Susanna Fabricius Robert Henriksson
             

Datum: 
Klassrum: 
Övervakare:   

Informationsteknik

Tid Titel Respondent Opponent Granskare Handledare
           

Master Thesis presentations - International Business Management

Date: 12.10.2019
Classroom: D4107-4108
Supervisor: Niklas Eriksson

Time Title Respondent Opponent Examiner Supervisor
13:00 What are the reasons for not adopting mobile payments? Gökhan Ates   Niklas Eriksson Minna Stenius
           

Master Thesis presentations - Big Data Analytics

Date: 
Classroom: 
Supervisor: 

Time Title Respondent Opponent Examiner Supervisor