Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Läs mer om Thesis Forum i avsnittet om examensarbetet.

Läsåret 2020-2021
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
14 - 16.9.2020 19 - 21.10.2020 25 - 27.1.2021 22 - 24.3.2021
  9 - 11.11.2020 22 - 24.2.2021 19 - 21.4.2021
  7 - 11.12.2020   17 - 21.5.2021