Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Läs mer om Thesis Forum i avsnittet om examensarbetet.

Läsåret 2020-2021
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
14-16.9.2020 19-21.10.2020 25-27.1.2021 22-24.3.2021
  9-11.11.2020 22-24.2.2021 19-21.4.2021
  7-11.12.2020   17-21.5.2021