Bakgrund

Arcadas ordningsregler grundar sig på yrkeshögskolelagen. Reglerna gäller för alla studenter och anställda på Arcada, samt Arcadas gäster och intressenter. Reglerna gäller i all Arcadas verksamhet och de säkerställer en trygg och säker studie- och arbetsmiljö för alla involverade. Det är var och ens skyldighet att upprätthålla och förbättra säkerheten och välbefinnandet i Arcada.

Personligt uppförande i Arcada

Det är var och ens skyldighet att uppföra sig väl. Förolämpande, störande eller hotfullt beteende är förbjudet i all verksamhet. Gott uppförande gäller också beträffande sociala medier och andra aktiviteter på Internet.

Det är var och ens skyldighet att anmäla olämpligt beteende. Arcada reagerar på och besvarar varje anmälning. Arcada samarbetar med myndigheter beträffande störande, hotfullt eller trakasserande beteende. Arcada undersöker och reagerar på alla aktiviteter som kan påverka dess rykte eller verksamhet.

Alla har en skyldighet att upprätthålla prydlighet och sanitet. Husdjur är inte tillåtna i Arcada.

Berusningsmedel och rökfritt Arcada

Arcadas arbets- och studiemiljö är rökfri och fri från berusningsmedel. Drogmissbruk och intagning av berusningsmedel eller agerande under deras påverkan är förbjudet inom undervisning och praktik. Alkohol i berusningssyfte är förbjudet i all verksamhet. Rökning är strängt förbjudet inomhus och nära ingångar. Rökning är tillåtet endast på angivna områden.

Hantering av egendom

Arcadas och alla involverade personers egendom och tillhörigheter och information måste behandlas varsamt. Avsiktligt eller ovarsamt beteende kan leda till ansvarsersättning. Arcada ansvarar inte för personlig egendom.

Konsekvenser av brott mot ordningsreglerna

Brott mot ordningsreglerna leder alltid till konsekvenser. Konsekvenserna av att bryta mot dessa regler finns stipulerade i arbetslagstiftningen, strafflagen, skadeståndslagen och i Arcadas examensstadga. Konsekvenserna behandlas alltid först internt och, om nödvändigt, i samråd med myndigheter.

Ordningsreglerna godkändes 18.9.2017.