Studier utomlands

På Arcada har du fina möjligheter att studera utomlands som en del av dina studier.

Praktik utomlands

Du har olika möjligheter att söka praktikplatser utomlands: du kan söka praktikplats i färdiga nätverk, du kan söka en plats självständigt och du kan kolla med amanuensen vid din institution eller med internationella kontaktpersonen vid din utbild