Dessa kompetenser får du som börjat studera till sjukskötare före 2021

Allmänna kompetenser

  • Lärandekompetens
  • Etisk kompetens
  • Kommunikativ och social kompetens
  • Global kompetens
  • Samhälls- och organisationskompetens
  • Kompetens inom utvecklingsverksamhet och entreprenörskap

Examensspecifika kompetenser

  • Vårdvetenskaplig kompetens
  • Vårdande klinisk kompetens
  • Medicinsk- och naturvetenskaplig kompetens
  • Pedagogisk- och ledarskapskompetens