Sjukskötare (YH) 210 sp består av 180 studiepoäng studier med inriktning på allmän sjukskötarekompetens och 30 sp valfria sjukskötarkompetens.

Studenterna följer Diaks läroplan

Grundstudier 10sp

Yrkesstudier 155sp

Valfria breddstudier 30sp