Här hittar du information om praktiken

Till din studieplan hör 30 ECTS praktik, dvs inlärning i arbete. Praktiken är indelad i två delar, en inledande yrkespraktik 2 som utförs under ditt andra studieår och en fördjupande praktik som du utför på ditt tredje år.

Det andra året inleds med studieenheten Projekthantering som är en förberedande kurs inför praktiken. Denna första praktik är en inledande yrkespraktik, som hellre går under benämningen inlärning i arbete än praktik. Under denna praktik jobbar du med ett projekt för olika organisationer och har närundervisning där man behandlar olika tema inom projekthantering. Projektet har en förankring i kulturfältet. Den inledande yrkespraktiken är 15 ECTS till sin omfattning.

På tredje året utför du en praktik omfattande 15 ECTS.

Om du utför oavlönad praktik skall du FÖRE du inleder praktiken göra upp ett avtal mellan dig, Arcada och arbetsgivaren.

Fyll i en Arcada praktikavtalsblankett (blanketten finns också tillgänglig på finska och engelska och hittas längst ner på denna sida). Om du får lön för praktiken reglerar arbetsavtalet dina rättigheter.