Lärandemål

Efter avklarad praktik förväntas den studerande
vara förmögen att

  • kontrollera och utföra professionellt samtliga arbetsuppgifter som hör till de specifika målgruppernas idrottsaktiviteter samt behärska arbetsprocessens olika delar.
  • ställa relevanta mål och anpassa olika idrottsformer som stöd för individens hälsa.
  • förstår sitt etiska ansvar som utbildare och ledare