Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha klinisk kompetens i att:

  • kunna använda sin fysioterapeutiska kunskap i multiprofessionellt samarbete
  • kunna arbeta självständigt i de uppgifter som fysioterapeutens arbete inom det specifika yrkesområdet förutsätter
  • kunna söka och sammanställa evidensbaserad kunskap utgående från en specifik frågeställning inom ett ämnesområde i fysioterapin
  • Studerande sammanställer själv sina inlärningsmål för det fördjupade fältet.

Oppimistavoitteet

Harjoittelun suoritettuaan opiskelija omaa sellaisia kliinisiä taitoja että hän:

  • osaa käyttää fysioterapeuttista osaamistaan moniammatillisessa yhteistyössä
  • kykenee työskentelemään itsenäisesti fysioterapeutin työhön liittyvillä tehtävillä kyseisessä työympäristössä
  • osaa etsiä ja koota näyttöön perustuvaa tietoa tietyltä fysioterapian aihealueelta
  • Opiskelija kokoaa itse oppimistavoitteensa syventävälle työharjoittelujaksolle.