För registrering av praktik 1 och praktik 2 bör du anmäla dig via Sisu till "praktik-studieavsnitten”. I och med detta får du tillgång till dokument och anvisningar via Itslearning.

Praktikansvarig lärare: Linn Hongell

Allmänt om praktik

En av fördelarna med yrkeshögskolestudier är att en del av studiegången är förlagd till arbetsplatserna. Eftersom utbildningen skall leda till arbete inom det valda yrkesområdet, utgör praktikperioderna en integrerad del av utbildningen. Via praktiken får studenten arbetslivserfarenhet och kunskaper om den aktuella branschen. Dessutom kan man få kontakter till arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Praktiken ingår i utbildningens studieplan och har utsatta kursmål visa vid omfattning och innehåll som bör uppfyllas. Det finns två praktikperioder; praktikperiod 1 och praktikperiod 2. Praktikens omfattning är totalt 30 studiepoäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsarbete per praktikperiod. Arbetsinsatsen per vecka under praktikperioden bör motsvara en arbetsvecka för en heltidsanställd person. Heltidsarbete bedöms enligt gällande branschavtal. En deltidsanställning omräknas så att en arbetsinsats på 40 timmar motsvarar en arbetsvecka (400 h = 15 sp). Detta bör framgå ur arbetsintyget.

Praktikperioderna är enligt studieplanen förlagda till den fjärde perioden för årskurserna 2 och 3. Detta är snarare en rekommendation än en absolut regel. Studenten kan flexibelt välja att utföra praktiken t.ex. under sommaren eller då det bäst passar in i den individuella studieplanen eller livssituationen.

Vad godkänns som praktik?

Som praktik kan godkännas arbete inom branscher som är relaterade till studierna. För den allmänna praktiken (praktikperiod 1) ställs inga övriga krav (t.ex. kundservice, kontorsarbete). Den yrkesinriktade praktiken (praktikperiod 2) innebär däremot en specialisering enligt kompetensområde vilket betyder att arbetsuppgifterna bör stöda inriktningsalternativet (logistik, marknadsföring, turism eller ekonomistyrning). Tyngdpunkten skall gärna ligga vid självständigt ansvarstagande.

Praktikperioderna kan även utföras utomlands och resestipendier för detta ändamål administreras av Internationella ärenden. All dokumentation bör i detta fall vara klar innan praktiken påbörjas. Ytterligare information hittar du här: Praktik utomlands. Det är även viktigt att du kommer ihåg att registrera din utlandspraktik i vår mobilitetsdatabas innan du åker: Registrera planerad utlandspraktik.

Praktikförfarandet och dokumentation

Ifall du lyfter lön under din praktikperiod är det ett normalt anställningsförhållande som gäller och dokumenteras då med ett av arbetsgivaren undertecknat arbetsintyg.

Arbetsintyget bör innehålla följande information:

 • arbetsförhållandets längd
 • arbetsuppgifternas innehåll i detalj
 • vid deltidsarbete skall antalet utförda arbetstimmar framgå.

Arbetar du utan lön skall ett arbetskontrakt (finns på Itslearning) undertecknas innan du påbörjar din praktik av arbetsgivaren, arbetstagaren och praktikansvarig lärare vid Arcada, detta i nämnd ordning.

För registrering av praktik 1 och praktik 2 bör du via Sisu anmäla dig till praktikstudieavsnitten. I och med detta får du tillgång till alla nödvändiga dokument och anvisningar i Itslearning.

Anhållan om studiepoäng bör göras senast en månad efter utförd praktik. För att studiepoängen skall kopplas till rätt studieårs prestationer, bör anhållan ske före den 1 september.

Ifall du haft ett längre anställningsförhållande innan du påbörjat dina studier vid Arcada, har du möjlighet att räkna detta tillgodo. Är du osäker om arbetsuppgifterna kan godkännas kontakta praktikansvarig lärare. Praktiken bedöms med vitsordet godkänd.

Slutrapportering

Efter avslutad praktik skall detta dokumenteras. Anvisningar finns på Itslearning.

Hur hittar jag en praktikplats?

Du hittar lediga praktikplatser på:

 • Arcada Job Portal Extern länk där du kan skapa en profil och se innehåll på svenska, finska och engelska. I Arcada Job Portal kan du ladda upp ditt CV, hitta jobb, få tillgång till stöd för jobbsökning, delta i online evenemang och följa olika företag m.m. Arcada Job Portal baserar sig på ett internationellt verktyg, JobTeaser, med företag, praktikplatser, arbetsplatsannonser, karriärstödsmaterial och evenemang både i Finland och utomlands.
 • My Future Work är Arcadas årliga nätverks- och rekryteringsevenemang för studenter, arbetslivskontakter och personalen på Arcada. Där samlas företag och organisationer som söker framtidens talanger, med studenter på jakt efter praktikplatser, slutarbetesprojekt, sommarjobb eller sitt första jobb efter examen.

Nedan några exempel på andra kanaler:

 • LinkedIn Extern länk
 • tradenomi.fi Extern länk (erbjuder career coaching Extern länk för medlemmar som inbegriper arbetssökning och karriärutveckling)
 • olika kanaler i social media
 • webbplatser för lediga jobb (t.ex. Oikotie, Duunitori, Jobly)
 • privata rekryteringsföretag
 • företagens egna webbplatser
 • tidningar (rekryteringsannonser)
 • arbets- och näringsbyråerna (TE-tjänster)
 • direktkontakt med företag
 • rekryteringsevenemang och -mässor
 • privata kontakter (släkt, vänner, bekanta etc.)

Karriärcenter teamet

Om centret Extern länk

Boka tid Extern länk

Kontaktuppgifter

Praktikansvarig lärare

Linn Hongell

Lektor i företagsekonomi

E-post:linn.hongell@arcada.fi

Telefonnummer:0294 282 524