Kvalifikationer efter utexaminering    

Medianomexamen ger dig kompetens och behörighet att arbeta inom olika delområden inom mediebranschen. Studierna ger dig bl.a. kompetens för ett stort antal yrken inom digital medieverksamhet både inom praktisk produktion och planering, konceptutveckling och produktionsledning.

Utbildningens innehåll    

Varje studieår är fokuserat på ett visst tema: Det första årets tema är ”Jag och medier” och fokuserar på att du som student ska lära sig grunderna i audiovisuellt berättande med fokus på innehållsfokuserad produktion. Du lär dig också arbeta med omvärlds- och medieanalys.

Det andra året har som tema ”Jag och hantverket” och utbildar dig i inriktningsspecifika kompetenser och du förväntas självständigt producera och gestalta dokumentära reportage, fiktiva berättelser alternativt online medieproduktioner.  

Det tredje året har som teman ”Jag och min berättarröst” samt ”Jag och min roll i samhället”. Du förväntas visa förmåga att inom din inriktning lösa konceptuella, konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstärliga uppgifter inom givna tidsramar samt uppvisa förmåga att identifiera ditt behov av ytterligare kunskap, utveckla begreppslig förståelse och utveckla din professionella kompetens. Du ska också visa förståelse för konstens roll i samhället samt uppvisa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka professionellt i arbetslivet.

Under det fjärde året ges dig möjlighet att fördjupa dig som expert och utvecklare. Syftet är att du ska kunna följa med kunskapsutvecklingen inom ditt specialområde. Du har också via breddstudierna möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda din kompetens åt det håll du själv önskar. Genom examensarbetet kan du bygga vidare på din historiska och teoretiska förståelse av kulturfältet och utvecklingen av kulturekonomin. På detta sätt utvecklar du färdigheten att skapa dina egna kreativa initiativ, som kan vara praxisbaserade, forskningsbaserade, policy-baserade eller en kombination av alla dessa.

Karriärmöjligheter                                 

Utbildningen ger kompetens för ett stort antal yrken inom digital medieverksamhet både inom praktisk produktion och inom planering, konceptutveckling och produktionsledning.

Som medianom kan du arbeta i mediebranschen i Finland och utomlands. En stor del av arbetsuppgifterna finns inom film- och tv-produktion eller på en digitalbyrå eller inom spelindustrin. Du kan jobba såväl med dokumentär- och kortfilmsproduktion, tv-produktioner eller live-streaming av olika typer av evenemang. Inom den expanderande online media sektorn kan du arbeta med design och utveckling av web-baserade tjänster, mobila applikationer och interaktiva medieproduktioner. 

Uppgiftsbenämningar

Under studietiden förbereder du dig för arbetslivet genom att bygga upp en professionell portfolio. Beroende på inriktning kan du efter examen t.ex. jobba som:

  • Manusförfattare, regissör, regiassistent, skripta, konceptutvecklare, redaktör (inriktning manus och regi)
  • Producent, produktionsassistent, inspelningsledare, scripta, produktionskoordinator (inriktning producentskap)
  • Fotograf, klippare, klippassistent, kameraman, kamera-assistent, bildredigerare, postproduktionsassistent, ljussättare, ljusassistent, sändningstekniker
  • Ljudplanerare, ljudtekniker, teatertekniker, av-tekniker (inriktning ljudarbete) 
  • Konceptutvecklare, grafisk designer, programutvecklare, online media redaktör, webbutvecklare, projektledare (inriktning online media)

Fortsatta studiemöjligheter                  

Om du vill fortsätta studera efter din yrkeshögskoleexamen så har du många möjligheter. Du kan välja att fortsätta dina studier vid ett universitet (magisterstudier) eller efter några års arbetserfarenhet fortsätta vid Arcada eller en annan yrkeshögskola och läsa till en masterexamen (högre yrkeshögskoleexamen). På arbetsmarknaden motsvarar en högre yrkeshögskoleexamen en magisterexamen från ett universitet.

Arcada erbjuder masterutbildning inom bl.a. Media Management.

Om du därefter vill ta ännu ett steg kan du efter en magister- eller masterexamen fortsätta med licentiat- och doktorstudier på universitetsnivå.