På Arcada finns det en studentpräst som du kan vända dig till om du vill prata konfidentiellt med någon.

Studentpräst

Sonja Jakobsson jobbar på Arcada som studentpräst och är tillgänglig på campus eller online.

Du kan kontakta henne

• om du funderar över meningen med tillvaron
• om du söker efter något att tro på
• om du behöver någon att be med

Här Extern länk kan du också se hennes videopresentation.

Kontaktuppgifter:

Sonja Jakobsson
E-post: sonja.jakobsson@evl.fi
tel. 050 380 0662

https://www.instagram.com/studentprasten/ Extern länk

SVEPS

SVEPS uppsökande ungdomsarbete är för dig ett frivilligt och kostnadsfritt stöd samt vägledning, främst i ärenden utanför studierna.

Vi erbjuder bl.a. handledning i ekonomiska och boendefrågor, stöd med livshantering och framtidsplanering samt att hitta rätt i djungeln av olika samhällstjänster.

En kontakt med SVEPS förbinder dig inte till något och vårt samarbete byggs upp enligt det du tycker är viktigt och med tyngdpunkt på de ärenden du vill fokusera på.

Kontaktuppgifter:

Här hittar du mera information om oss:
www.sveps.fi Extern länk

Tel. 050 322 1451 (SMS eller samtal)
e-post: E-post: uppsokande@sveps.fi