Från och med 1 januari 2021 producerar Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) studenthälsovårdstjänster för alla högskolestudenter. Hälsovårdsavgiften ska högskolestudenter själva betala till FPA. 

Rätt till SHVS tjänster har de närvaroanmälda studenter som avlägger

  • yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen
  • lägre eller högre högskoleexamen.

Utbytesstudenter, studenter som studerar vid öppna högskolan eller som deltar i uppdragsutbildning har inte rätt till SHVS tjänster utan kan i stället vända sig till t.ex. den egna hälsovårdsstationen.

Du kan läsa mer om studenthälsovårdstjänsterna på Studenternas hälsovårdstiftelses webbplats Extern länk.

Hälsovårdsavgift för högskolestudenter 2021

Studenter som har rätt till SHVS tjänster betalar hälsovårdsavgiften till FPA. Ingen faktura skickas ut, utan studenter ska betala avgiften på eget initiativ. Genom att betala hälsovårdsavgiften har du rätt att använda hälsovårdstjänsterna vid SHVS.

Nya studenter hösten 2021 kan boka tider fr.o.m 1.8 efter att man har närvaroanmält sig.

Sista dagen att betala höstterminens avgift är 30.9.2021

Aktuell information om hälsovårdsavgiften för högskolestuderande och om hur den betalas finns på FPA:s webbplats Extern länk.