Preventivmedel

Helsingfors erbjuder gratis preventivmedel åt alla under 25 år som är helsingforsbor eller studerar i Helsingfors. Du har rätt till gratis preventivmedel även om du redan har i bruk något preventivmedel.

Preventivmetoderna är p-piller, p-ring, spiral, implantat (p-stav) och kondomer. Du som är examensstudent kan kontakta SHVS Extern länk för preventivrådgivning. 

Du har möjlighet att få gratis preventivmedel på följande sätt:

Under 25 år gammal

 • P-piller eller p-ring för 1 år
 • Hormonspiral, kopparspiral eller implantat (p-stav) tills du är 25 år.

Över 25 år gammal

 • 3 månader gratis p-piller eller p-ring, ifall du inte tidigare använt preventivmedel
 • Hormonspiral, kopparspiral eller implantat (p-stav), ifall du inte tidigare har haft någon av dessa.

Ifall du behöver förnya ett recept för dina preventivmedel och inte har rätt till gratis preventivmedel, var i kontakt med SHVS Extern länk eller din egen hälsostation.

 

 

Könssjukdomar

Könssjukdomar kan smitta vid oskyddat sex. Hos en stor del förekommer inga symtom. Även om man är symtomfri, kan man smitta könssjukdomen vidare.

Klamydia

 • En av de vanligaste könssjukdomarna i Finland. Klamydia kan orsaka inflammation i urinrör, livmoderhals, ändtarm, svalg eller ögats bindhinna.
 • Klamydia smittar vid oskyddat sex (vid vaginala och anala samlag och vid oralsex). Klamydiabakterien kan sprida sig till ögonen via händerna.
 • Majoriteten av dem som insjuknar är symtomfria. Typiska symtom hos kvinnor är sveda vid urinering, ökade vitaktiga flytningar, smärtor i underlivet och mellanblödningar. Hos män kan det förekomma sveda vid urinering och gråaktiga flytningar från urinröret.
 • En klamydiainfektion kan verifieras i urin cirka en vecka efter smittillfället. Klamydiatest kan också göras på prover som tas med en vaddpinne från urinrörsmynningen, livmoderhalsen, ändtarmen, svalget eller ögats bindhinna.

Gonorré

 • Gonorré kan orsaka infektion i urinrör, livmoderhals, ändtarm, svalg eller ögonens bindhinna.
 • Gonorré smittar vid oskyddad sexkontakt (vaginalt eller analt samlag och oralsex). Via händer kan bakterien överföras också till ögonen.
 • I början ger gonorré ofta inga eller väldigt få symtom. Hos män kan gonorré orsaka ökat urineringsbehov, sveda vid urinering och ibland också rikliga, gula flytningar från urinröret. Också kvinnor kan få urineringsbesvär och dessutom ökade vitaktiga flytningar och smärtor i underlivet.
 • En gonorréinfektion kan verifieras med urinprov eller genom prov med vaddpinne från det infekterade området (urinrörets mynning, livmodermunnen, ändtarmen, svalget eller ögats bindhinna).

Mera information om olika könssjukdomar finner du här Extern länk.

Du kan kontakta studenthälsovården Extern länk eller din egen hälsostation, ifall du vill göra test för könssjukdomar. Testen för könssjukdomar är kostnadsfria.