Arcada studerandekår – ASK fungerar som alla Arcadastuderandes intressebevakare och serviceorganisation. Arcada studerandekår grundades 1997, då som Arcada studentkår ASKen r.f. en registrerad förening. Sedan augusti 2005 har studerandekårerna vid yrkeshögskolorna i Finland haft en offentligrättslig ställning och en lagstadgad uppgift som studerandes intressebevakare.

ASK har dryga 1 000 medlemmar och övervakar alla Arcadastuderandes intressen genom att representera studerande i beslutsfattande organ inom Arcada, samt genom att aktivt delta i verksamheten för Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland r.f. SAMOKs verksamhet. Genom SAMOK är ASK medlem av Studerandes Idrottsförbund r.f. (OLL). ASK är dessutom medlem i Svenska Studerandes Intresseförening SSI, som ger ut Studentblandet, Nordens äldsta studenttidning.

ASK håller hus i Cor-huset som är studerandes egna hus. På andra våningen hittar du ASKs office, där du kan hämta ditt studiekort eller förnya ditt gamla. Här hittar du även vår styrelse och personal ifall du vill komma och hälsa på oss.

Läs mer på studerandekårens webbplats Extern länk och följ också kårens blogg på Inside Arcada. Du kan också hitta ASK på Facebook Extern länk och Instagram Extern länk.

En hälsning från ASK till alla nya studerande 2020: