Studerandekåren är studerandenas egen organisation som finns till för att bevaka studerandes intressen samt främja samarbetet mellan studerande och högskolan. Studerandekåren vid Arcada heter Arcada studerandekår - ASK och är den gemensamma nämnaren hos alla studerande vid Arcada, oberoende av studieinriktning.

Arcada studerandekår grundades 1997, då som Arcada studentkår ASKen r.f. en registrerad förening. Sedan augusti 2005 har studerandekårerna vid yrkeshögskolorna i Finland haft en offentligrättslig ställning och en lagstadgad uppgift som studerandes intressebevakare. Studerandekåren bedriver sin verksamhet sina medlemmar till godo, inte för ekonomisk vinst.

Arcada studerandekår - ASK bevakar studerandes intressen på olika plan, både regionalt och nationellt. De två största uppgifterna som studerandekåren har, är att representera studerande i högskolans olika beslutsfattande organ, samt att göra Arcada studerandes röster hörda på ett nationellt plan. Detta görs bland annat genom att delta aktivt delta i olika beslutsfattande organ.

ASK håller hus i Cor-huset Extern länk som är studerandes egna hus. Här hittar man allting som rör studielivet under ett och samma tak. På andra våningen hittar du ASKs office, här hittar du vår styrelse och personal ifall du vill komma och hälsa på oss.

Läs mer på studerandekårens hemsida Extern länk. Du hittar också kåren på Facebook Extern länk och Instagram Extern länk.

Medlem i ASK

Genom att bli medlem i ASK Extern länk kan du vara med och påverka framtiden för både dig själv och de övriga studerande i Arcada och vi önskar alla nya och gamla medlemmar varmt välkomna med i verksamheten. Förutom möjligheten att vara med i kårens verksamhet kan du även ta i bruk ett studiekort som berättigar dig till förmåner både på campus och nationellt.

Som medlem i ASK får du produkter och evenemang från oss och kårerna Helga, HUMAKO, Laureamko, METKA, O’Diako and TUO till medlemspris, som bäst upp till halva priset! Förmånerna får du både på nätet och vid kundservicepunkterna.

Som ASK medlem kan du vara med och påverka beslut som gäller studerande. Medlemmar kan rösta och ställa upp som kandidat i fullmäktige valet samt söka med till styrelsen. Medlemmar har chansen att bli tutor och att komma med som studeranderepresentant i Arcadas organ.