.

Utlåning för studenter

IT-supporten har inte utlåningsverksamhet direkt för studenter. Men om en student behöver t.ex. en diktafon för sitt slutarbete, kan studenten be exempelvis sin handledare låna ut en diktafon. Läraren ansvarar över att utrustningen kommer tillbaka.

Utlåning för lärare

Lärare kan låna ut diverse utrustning via self-service hyllan i F4.