På internet finns det gott om olika gratistjänster där man kan lägga upp en webbaserad enkät. God vetenskaplig praxis innebär att även webbaserad datainsamling sker med sådana verktyg som inte äventyrar respondenternas integritet eller informationssäkerheten. På Arcada använder vi följande verktyg för att samla in data: