Någon gång kan man råka ut för bluffreklam på internet.

Bilden nedan visar ett exempel på bluffreklam som maskerats som ett felmeddelande från datorn. I sådana fall lönar det sig att helt enkelt stänga fönstret. Klicka alltså inte på OK eller andra liknande knappar i fönstret: de öppnar sannolikt mera bluffreklam eller för dig till en reklamsajt.