Användarmanipulation, dvs. scamming innebär att en scammer försöker få en godtrogen person att uppge sitt lösenord och andra uppgifter som ger otillbörligt tillträde till vissa datasystem.

Bilden nedan visar ett exempel på ett scam antivirusprogram som installerades på användarens dator efter att han eller hon hade klickat på ett popup-fönster som liknade datorns felmeddelande. Scamming-programmet har designats för att verka äkta, men det kommer att sända ut kontinuerliga varningar om icke-existerande virus på användarens display. Därigenom försöker man få användaren att skaffa den ”fullständiga versionen” av programmet och överlämna pengar och kreditkortsinformation till dem som ligger bakom.

Därför bör annonser och popup-fönster med diverse varningar stängas ner med det röda X:et i fönstrets övre högra hörn. Klicka aldrig på OK eller någon annan knapp på fönstret – troligen kommer det att öppnas fler fönster genom knappen eller också flyttas du till webbplatser med scam/annonser.