Zoom används på Arcada för online möten och lektioner samt och inspelning av video material.

Avancerade funktioner

Alla Zoom funktioner är inte automatiskt tillängliga i din Zoom-applikation, du behöver gå in på arcada.zoom.us och aktivera dem.

FAQ: Zoom

Några återkommande frågor besvaras här...