Arcada har under hösten anskaffat och konfigurerat ett program, som ger personalen möjligheten att skicka krypterad e-post både externt och internt när sådana behov uppkommer. Systemet i sig är installerat här vid Arcada och gör att informationen aldrig i princip någonsin lämnar vår miljö.

Systemet är speciellt tänkt för att användas när man skickar information till externa myndigheter och kolleger internt, som enligt GDPR kan klassificeras som känsligt.

Systemet i sig är väldigt enkelt att använda. Det enda man behöver göra är att till slutet av den tilltänkta e-postadressen sätta till ett .s

OBS! Speciellt outlook försöker ofta ge förslag på personer som på något sätt matchar e-postadressen automatiskt, när man håller på att skriva in denna. Se alltid till att ni manuellt skriver in hela adressen när ni vill skicka krypterad e-post till annan part! Checka även adressen efter att ni har skrivit in den!

Exempelvis, om ni vill skicka ett mejl till någon på migri krypterat, kan ni göra detta genom att i e-postklienten skriva adressen som personens.epostadress@migri.s. Ett exempel på en sådan adress ser ni på följande bild:

SecGwmailaddressexample

Då borde personen ni skickat detta mejl till få en notifikation om detta, som ser ut som på följande bild:

SecGwMenu

Meddelandet öppnas, genom att mottagaren klickar på länken "Öppna Meddelandet". Programmet som öppnas, ger mottagaren möjligheten att säkert svara på detta mejl, vidarebefodra mejlet eller spara de bilagor som har skickats med meddelandet:

SecGwFetchMenu